Welkom op onze website

Bekijk hier onze verschillende realisaties.

Meer

Grondwerken

Bij grondwerken komt grond vrij of dient er grond, zand of andere bodemmaterialen te worden aangevoerd. Een gedegen kennis van de milieuwetgeving speelt hier een belangrijke rol.

 • Uitgraven van bouwputten, kelders en funderingen met of zonder afvoer van aarde
 • Uitgraven van grachten en vijvers
 • Aanvullingen en ophogingen al dan niet met verdichting
 • Graven van rioolsleuven
 • Aan- en afvoer van grond
 • Nivelleren van terreinen
 • Leveren van aanvulgrond en teelaarde, gebroken puin - betonpuin - grond
 • Uitbreken en afvoeren van bestaande verhardingen zoals beton, asfalt, klinkers, kasseien ...
 • Plaatsen van allerlei putten: regenputten / septische putten / bezinkputten /….
 • Plaatsen van riolering
 • Maken van een regenwaterbassin
 • Aanleggen van parkings, opritten
 • Bouwrijp maken van terreinen

Voor een afspraak of voor meer informatie neemt u het best contact op:
0477/72.29.69 of info@tuinendecockjohan.be